TAG Heuer Monza Re-Edition Chrono (CR2110) - frische Revision

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på UhrForum 2022-01-13 15:03:00 +0000 av **newman**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Dear fellow Forians,

mine is for sale

TAG Heuer Monza Re-Edition Chrono (CR2110).
So again. I had offered this watch before, then realized that I really liked it, wore it again, then sent it in for an inspection and then wore it twice and then never touched it again…

First of all: this is a private sale with no warranty or liability for material defects. An exchange and return are also excluded.

I bought this TAG Heuer Monza on August 10, 2007 from the dealer at the time and have owned it ever since. I really liked the watch, at first I wore it more often and then unfortunately less and less. That’s why the sweetheart can go to a new owner who wears the watch more often again.

She is wearing the second crocodile leather strap, which I had Hirsch make for this watch some time ago, based on the pattern of the old strap.

The watch is freshly (08 June 2021 invoice date - sent in early May…) serviced by TAG Heuer. Old parts are available, invoice and repair guarantee card too. It has a small quirk on the case at 7 o’clock in the transition from the polished to the brushed area, which could not be corrected 100%. Otherwise tiptop.

The strap has been worn but is still very good.

The watch comes with everything I got from the Konzi. According to my research, the reeditions actually have a round imitation leather case, but I got the rubberized case shown, so the softeners are slowly saying goodbye.

The Monza is no longer available from TAG Heuer, different and rarer than the Monaco, with nice ‘vintage’ touches like onion crown and old Heuer logo. It is the version with the TAG Heuer caliber 17 (based on ETA2894) and the beautiful pushers. Summary:

 • 1. Hand (bought by me at the conference on 08/10/2007),
 • A revision in July 2021, worn twice since then.
 • Everything as delivered, box, another box, papers, watch
 • In addition to the scope of delivery are the revision papers, repair guarantee card, old parts (onion crown, stop second hand, seals and crown/pusher tubes - if anyone wants to know exactly)

Scope of delivery:

 • Watch with crocodile strap and original folding clasp
 • Box with drum box
 • Operation manual
 • Guarantee booklet with guarantee card
 • Original, original watch strap
 • Revision stuff as described above.

Price: 1,700 eurosShipping costs depending on the desired shipping method around 30 euros. Payment via PayPal FF, bank transfer, or handover in accordance with the Infection Act Technical specifications

 • TAG Heuer Caliber 17
 • Automatic winding
 • 37 ruby ​​jewels
 • 28,800 vibrations per hour
 • Second stop

Casing:

 • Case made of stainless steel, polished and satin finished
 • Sapphire crystal cover glass
 • Bottom screwed with four screws
 • I think it’s waterproof

Features:

 • Hour, minute, second
 • Stop seconds, minutes and hours
 • Date display

Measurements and weight:

 • Casing diameter: difficult to measure, it’s square, let’s say 39 mm without the crown
 • Lug to lug: 44mm
 • Lug Width: 20mm
 • Total height at center of watch: 13.0mm

Dial and hands:

 • Glossy black dial with recessed totalizers for seconds and minute display.
 • Patch indices
 • Luminous color hour dots
 • Hour, minute and second hands with luminescent paint also occupy the chronograph minute and hour hands, but not the chronograph seconds hand…

And here are the current pictures:

Here is a picture before the revision but with a picture of the set:

I look forward to your offers!

newman

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Kära kolleger Forians,

min är till salu

TAG Heuer Monza Re-Edition Chrono (CR2110).
Så igen. Jag hade erbjudit den här klockan förut, då insåg jag att jag verkligen gillade den, använde den igen, skickade in den för en inspektion och använde den sedan två gånger och rörde sedan aldrig mer…

Först och främst: detta är en privat försäljning utan garanti eller ansvar för materiella defekter. Byte och retur är också undantagna.

Jag köpte denna TAG Heuer Monza den 10 augusti 2007 från dåvarande återförsäljare och har ägt den sedan dess. Jag gillade verkligen klockan, till en början bar jag den oftare och sedan tyvärr mindre och mindre. Därför kan älskling gå till en ny ägare som bär klockan oftare igen.

Hon bär det andra krokodilläderremmen, som jag lät Hirsch göra till den här klockan för ett tag sedan, baserat på mönstret av det gamla bandet.

Klockan är nyservad (08 juni 2021 fakturadatum - skickad i början av maj…) servad av TAG Heuer. Gamla delar finns tillgängliga, även faktura- och reparationsgarantikort. Den har ett litet fel på höljet vid 7-tiden vid övergången från det polerade till det borstade området, som inte kunde korrigeras till 100 %. Annars tipptopp.

Remmen är sliten men är fortfarande väldigt bra.

Klockan kommer med allt jag fick från Konzi. Enligt min forskning har reeditionerna faktiskt ett runt fodral i konstläder, men jag fick det gummerade fodralet visat, så mjukgörarna säger sakta adjö.

Monza är inte längre tillgänglig från TAG Heuer, annorlunda och ovanligare än Monaco, med fina “vintage” inslag som lökkrona och gammal Heuer-logotyp. Det är versionen med TAG Heuer kaliber 17 (baserad på ETA2894) och de vackra påskjutarna. Sammanfattning:

 • 1. Hand (köpt av mig på konferensen den 08/10/2007),
 • En revidering i juli 2021, använd två gånger sedan dess.
 • Allt som levererat, kartong, ytterligare en kartong, papper, klocka
 • Utöver leveransomfattningen kommer revisionspapper, reparationsgarantikort, gamla delar (lökkrona, stopp second hand, tätningar och krona/skjutrör - om någon vill veta exakt)

Leverans omfattning:

 • Klocka med krokodilband och original viklås
 • Box med trumlåda
 • Bruksanvisning
 • Garantihäfte med garantikort
 • Original, original klockarmband
 • Revidera saker enligt beskrivningen ovan.

Pris: 1 700 euroFraktkostnad beroende på önskat fraktsätt cirka 30 euro. Betalning via PayPal FF, banköverföring, eller överlämning enligt smittskyddslagen Tekniska specifikationer

 • TAG Heuer Caliber 17
 • Automatisk upprullning
 • 37 rubinjuveler
 • 28 800 vibrationer per timme
 • Andra stoppet

Hölje:

 • Fodral av rostfritt stål, polerad och satinfin
 • Safirglas täckglas
 • Botten skruvas med fyra skruvar
 • Jag tycker att den är vattentät

Funktioner:

 • Timme, minut, sekund
 • Stopp sekunder, minuter och timmar
 • Datumvisning

Mått och vikt:

 • Höljes diameter: svår att mäta, den är fyrkantig, låt oss säga 39 mm utan krona
 • Lyft till lugg: 44 mm
 • Lyftbredd: 20 mm
 • Total höjd i mitten av klockan: 13,0 mm

Urtavla och visare:

 • Glänsande svart urtavla med infällda summerare för sekunder och minutvisning.
 • Patchindex
 • Ljusande färg timme prickar
 • Tim-, minut- och sekundvisare med självlysande färg upptar också kronografens minut- och timvisare, men inte kronografens sekundvisare…

Och här är de aktuella bilderna:

Här är en bild före revideringen men med en bild på setet:

Jag ser fram emot dina erbjudanden!

ny man

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Liebe Mitforianer,

zum Verkauf steht mein

TAG Heuer Monza Re-Edition Chrono (CR2110).

Also wieder. Ich hatte diese Uhr schon mal angeboten, dann gemerkt, dass ich die doch ganz toll finde, wieder getragen, dann zur Revision geschickt und dann zwei Mal getragen und dann nie wieder angerührt…

Vorweg: dies ist ein Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung. Ein Umtausch und die Rückgabe sind ebenfalls ausgeschlossen.

Diese TAG Heuer Monza habe ich am 10. August 2007 beim damaligen Konzessionär gekauft und ist seitdem in meinem Besitz. Ich habe die Uhr sehr gerne, anfangs öfter und dann leider immer weniger getragen. Darum darf das Schätzchen zu einem neuen Besitzer, der die Uhr wieder öfter trägt.

Sie trägt das zweite Krokolederband, ich habe es vor einiger Zeit von Hirsch für diese Uhr am Muster des alten Bandes anfertigen lassen.

Die Uhr ist frisch (08 Juni 2021 Rechnungsdatum – eingeschickt Anfang Mai…) von TAG Heuer revisioniert. Altteile sind vorhanden, Rechnung und Reparaturgarantiekarte auch. Sie hat am Gehäuse bei 7h beim Übergang vom polierten zum strichmattierten Bereich eine kleine Macke, die nicht zu 100% korrigiert werden konnte. Sonst tiptop.

Das Band ist getragen, aber noch sehr gut.

Die Uhr kommt mit allem, was ich vom Konzi bekommen habe. Die Reeditions haben nach meiner Recherche eigentlich ein rundes Kunstlederetui, ich habe aber das gezeigte gummierte Etui bekommen, da verabschieden sich so langsam die Weichmacher.

Die Monza ist bei TAG Heuer nicht mehr erhältlich, anders und seltener als die Monaco, mit netten ‚Vintage‘-Elementen wie Zwiebelkrone und altem Heuer-Logo. Es ist die Version mit dem TAG Heuer Kaliber 17 (Basis ETA2894) und den schönen Drückern.
Zusammenfassung:

 • 1. Hand (beim Konzi am 10.08.2007 von mir gekauft),
 • Eine Revision im Juli 2021 seither zweimal getragen.
 • Alles wie Auslieferungszustand dabei, Box, noch ne Box, Papiere, Uhr
 • Zusätzlich zum Auslieferungsumfang sind noch die Revisionspapiere, Reparaturgarantiekarte, alte Teile (Zwiebekrone, Stoppsekundenzeiger, Dichtungen und Kronen-/Drückertuben – falls es jemand genau wissen will)

Lieferumfang:

 • Uhr mit Krokoband und original Faltschließe
 • Box mit Drumrumbox
 • Bedienungsanleitung
 • Garantiebüchlein mit Garantiekarte
 • Originales, ursprüngliches Uhrenband
 • Revisionszeug, wie oben beschrieben.

Preis: 1.700 Euro Versandkosten je nach gewünschter Versandart so um die 30 Euro.
Zahlung über PayPal FF, Überweisung, oder infektionsgesetzkonforme Übergabe
Technische Daten

 • TAG Heuer Caliber 17
 • Automatikaufzug
 • 37 Rubinlagersteine
 • 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
 • Sekundenstopp

Gehäuse:

 • Gehäuse aus Edelstahl, poliert und satiniert
 • Deckglas aus Saphirkristall
 • Boden mit vier Schrauben verschraubt
 • Wasserdicht ist sie glaub schon

Funktionen:

 • Stunde, Minute, Sekunde
 • Stoppsekunde, -minuten und -stunden
 • Datumsanzeige

Maße und Gewicht:

 • Gehäusedurchmesser: schwierig zu messen, ist halt eckig, ich sag mal 39 mm ohne Krone
 • Lug to lug: 44mm
 • Bandanstoßbreite: 20 mm
 • Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 13,0 mm

Zifferblatt und Zeiger:

 • Glanzschwarzes Zifferblatt mit vertieften Totalisatoren für Sekundenanzeige und Stoppminute.
 • Aufgesetzte Indizes
 • Stundenpunkte aus Leuchtfarbe
 • Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger mit Leuchtfarbe belegt auch die Stoppminuten- und -stundenzeiger, der Stoppsekundenzeiger aber nicht…

Und hier die aktuellen Bilder:

Hier noch ein Bild vor der Revision aber mit Bild vom Set:

Ich freue mich auf Eure Angebote!

newman

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chers amis foriens,

le mien est a vendre

TAG Heuer Monza Re-Edition Chrono (CR2110).
Donc encore. J’avais déjà offert cette montre, puis j’ai réalisé que je l’aimais vraiment, je l’ai portée à nouveau, puis je l’ai envoyée pour une inspection, puis je l’ai portée deux fois et je n’y ai plus jamais touché…

Tout d’abord : il s’agit d’une vente privée sans garantie ni responsabilité pour les défauts matériels. Un échange et un retour sont également exclus.

J’ai acheté cette TAG Heuer Monza le 10 août 2007 chez le revendeur de l’époque et je la possède depuis. J’ai beaucoup aimé la montre, au début je la portais plus souvent puis malheureusement de moins en moins. C’est pourquoi la chérie peut aller chez un nouveau propriétaire qui porte à nouveau la montre plus souvent.

Elle porte le deuxième bracelet en cuir de crocodile, que j’ai fait fabriquer par Hirsch pour cette montre il y a quelque temps, sur la base du motif de l’ancien bracelet.

La montre est fraîchement révisée (date de facturation 08 juin 2021 - envoyée début mai…) par TAG Heuer. Pièces anciennes disponibles, facture et carte de garantie de réparation également. Il présente un petit défaut sur le boitier à 7h au passage de la zone polie à la zone brossée, qui n’a pas pu être corrigé à 100%. Sinon tiptop.

Le bracelet a été porté mais reste très bon.

La montre est livrée avec tout ce que j’ai reçu du Konzi. Selon mes recherches, les rééditions ont en fait un étui rond en similicuir, mais j’ai eu l’étui caoutchouté montré, donc les adoucissants disent lentement au revoir.

Le Monza n’est plus disponible chez TAG Heuer, différent et plus rare que le Monaco, avec de belles touches “vintage” comme la couronne d’oignon et le vieux logo Heuer. C’est la version avec le calibre TAG Heuer 17 (basé sur ETA2894) et les beaux poussoirs. Résumé:

 • 1. D’occasion (acheté par mes soins lors de la conférence du 08/10/2007),
 • Une révision en juillet 2021, portée deux fois depuis.
 • Tout comme livré, boîte, une autre boîte, papiers, montre
 • En plus du contenu de la livraison, il y a les papiers de révision, la carte de garantie de réparation, les anciennes pièces (couronne d’oignon, arrêt d’occasion, joints et tubes de couronne/poussoir - si quelqu’un veut savoir exactement)

Contenu de la livraison :

 • Montre avec bracelet en crocodile et boucle déployante d’origine
 • Boîte avec boîte à tambour
 • Mode d’emploi
 • Carnet de garantie avec carte de garantie
 • Original, bracelet de montre d’origine
 • Les trucs de révision comme décrit ci-dessus.

Prix : 1 700 eurosFrais de port selon le mode d’expédition souhaité environ 30 euros. Paiement via PayPal FF, virement bancaire ou remise conformément à la loi sur les infections Spécifications techniques

 • TAG Heuer Calibre 17
 • Remontage automatique
 • 37 joyaux rubis
 • 28 800 alternances par heure
 • Deuxième arrêt

Enveloppe:

 • Boîtier en acier inoxydable, poli et satiné
 • Verre de couverture en cristal de saphir
 • Fond vissé avec quatre vis
 • Je pense qu’il est étanche

Caractéristiques:

 • Heure, minute, seconde
 • Arrêtez les secondes, les minutes et les heures
 • Affichage de la date

Mesures et poids :

 • Diamètre du boitier : difficile à mesurer, c’est carré, disons 39 mm sans la couronne
 • Entrecorne : 44 mm
 • Largeur des pattes : 20 mm
 • Hauteur totale au centre de la montre : 13,0 mm

Cadran et aiguilles :

 • Cadran noir brillant avec totalisateurs encastrés pour l’affichage des secondes et des minutes.
 • Indices de patch
 • Points d’heure de couleur lumineuse
 • Les aiguilles des heures, des minutes et des secondes avec peinture luminescente occupent également les aiguilles des minutes et des heures du chronographe, mais pas la trotteuse du chronographe…

Et voici les photos actuelles :

Voici une photo avant la révision mais avec une photo de l’ensemble :

J’attends vos offres avec impatience !

homme nouveau

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Beste mede Forianen,

de mijne is te koop

TAG Heuer Monza Heruitgave Chrono (CR2110).
Dus weer. Ik had dit horloge eerder aangeboden, besefte toen dat ik het echt leuk vond, droeg het opnieuw, stuurde het vervolgens op voor een inspectie en droeg het vervolgens twee keer en daarna nooit meer aangeraakt…

Allereerst: dit is een particuliere verkoop zonder garantie of aansprakelijkheid voor materiële gebreken. Ruilen en retourneren zijn eveneens uitgesloten.

Ik heb deze TAG Heuer Monza op 10 augustus 2007 bij de toenmalige dealer gekocht en sindsdien in bezit. Ik vond het horloge erg leuk, in het begin droeg ik het vaker en daarna helaas steeds minder. Daarom kan de lieverd naar een nieuwe eigenaar die het horloge weer vaker draagt.

Ze draagt ​​de tweede krokodillenleren band, die ik enige tijd geleden door Hirsch voor dit horloge heb laten maken, gebaseerd op het patroon van de oude band.

Het horloge is fris (factuurdatum 08 juni 2021 - verzonden begin mei…) geserviced door TAG Heuer. Oude onderdelen zijn aanwezig, factuur en reparatie garantiekaart ook. Het heeft een kleine fout op de kast om 7 uur bij de overgang van het gepolijste naar het geborstelde gebied, dat niet 100% gecorrigeerd kon worden. Anders tiptop.

De band is gedragen maar nog zeer goed.

Het horloge wordt geleverd met alles wat ik van de Konzi heb gekregen. Volgens mijn onderzoek hebben de heruitgaves eigenlijk een ronde kunstleren hoes, maar ik heb de rubberen hoes getoond, dus de wasverzachters nemen langzaam afscheid.

De Monza is niet meer verkrijgbaar bij TAG Heuer, anders en zeldzamer dan de Monaco, met mooie ‘vintage’ accenten als uienkroon en oud Heuer-logo. Het is de uitvoering met het TAG Heuer kaliber 17 (gebaseerd op ETA2894) en de mooie pushers. Overzicht:

 • 1. Hand (door mij gekocht op de conferentie op 08/10/2007),
 • Een revisie in juli 2021, sindsdien twee keer gedragen.
 • Alles zoals geleverd, doos, nog een doos, papieren, horloge
 • Naast de leveringsomvang zijn de revisiepapieren, reparatiegarantiekaart, oude onderdelen (uienkroon, stop secondewijzer, afdichtingen en kroon/duwbuizen - als iemand het precies wil weten)

Leveringsomvang:

 • Horloge met krokodillenband en originele vouwsluiting
 • Doos met drumdoos
 • Handleiding
 • Garantieboekje met garantiekaart
 • Originele, originele horlogeband
 • Revisiemateriaal zoals hierboven beschreven.

Prijs: 1.700 euroVerzendkosten afhankelijk van de gewenste verzendmethode rond de 30 euro. Betaling via PayPal FF, bankoverschrijving of overhandiging in overeenstemming met de Infectiewet Technische specificaties

 • TAG Heuer Kaliber 17
 • Automatisch opwinden
 • 37 robijnen juwelen
 • 28.800 trillingen per uur
 • Tweede halte

Behuizing:

 • Kast gemaakt van roestvrij staal, gepolijst en gesatineerd
 • Saffierkristal afdekglas
 • Bodem geschroefd met vier schroeven
 • Ik denk dat het waterdicht is

Functies:

 • Uur, minuut, seconde
 • Stop seconden, minuten en uren
 • Datumweergave

Afmetingen en gewicht:

 • Diameter kast: moeilijk te meten, vierkant, laten we zeggen 39 mm zonder kroon
 • Lug naar lug: 44 mm
 • Lug Breedte: 20mm
 • Totale hoogte in het midden van het horloge: 13,0 mm

Wijzerplaat en wijzers:

 • Glanzend zwarte wijzerplaat met verzonken totalisators voor seconden en minutenweergave.
 • Patchindices
 • Lichtgevende kleur uur stippen
 • Uur-, minuten- en secondewijzer met lichtgevende verf bezetten ook de chronograaf minuut- en uurwijzers, maar niet de chronograaf secondewijzer…

En hier zijn de huidige foto’s:

Hier is een foto van voor de revisie maar met een foto van de set:

Ik kijk uit naar je aanbiedingen!

nieuwe man