Casio G shock GMW B5000G 1ER, ungetragen vom 16.08.21

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på UhrForum 2021-08-22 15:59:00 +0000 av **maddes**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Private sale: no guarantee, warranty or return by me.

Hi there, I am offering my metal g shock that I recently bought. Should move on for further purchases. The watch is unworn and has no scratches that I can see. I removed foils, so I don’t rule out microswirls. But don’t see anything. Full set from German conciliation. Filled out warranty card dated August 16, 21 included. Full set.

I would like to have 255 euros including shipping with DHL. Cheapest, new ones far and wide.

At user rate user you will find positive reviews. Greetings maddes

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Privat försäljning: ingen garanti, garanti eller retur av mig.

Hallå där, Jag erbjuder min metall g -chock som jag nyligen köpte. Bör gå vidare för ytterligare inköp. Klockan är oanvänd och har inga repor som jag kan se. Jag tog bort folier, så jag utesluter inte mikrovirvlar. Men ser ingenting. Full uppsättning från tysk förlikning. Utfyllt garantikort daterat 16 augusti, 21 ingår. Hela uppsättningen.

Jag skulle vilja ha 255 euro inklusive frakt med DHL. Billigaste, nya långt och brett.

Vid användartempo användare hittar du positiva recensioner. Hälsningar maddes