Seiko spr779

  • Featured image
  • Featured image

Postad på Kellofoorumi 2022-03-07 22:07:00 +0000 av **perusjori**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Seiko Turtle Pepsi € 250 9/18 Crafter blue with a dark blue bracelet Neat condition

Tre

![e8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg](/ proxy.php? image = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2Fe8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg

![7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg](/ proxy.php? Image = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2F7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg

Sent from my HD1913 device to Tapatalk

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Seiko Turtle Pepsi 250 € 18/9 Crafterblått med ett mörkblått armband Prydligt skick

Tre

![e8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg](/ proxy.php? image = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2Fe8ec2e709a1cad.jpg

![7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg](/ proxy.php? Bild = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2F7d374afffdcc25048505012505000000000000000000000000000000000

Skickat från min HD1913-enhet till Tapatalk

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Seiko Schildkröten-Pepsi 250 € 18.9 Crafter blau mit einem dunkelblauen Armband Ordentlicher Zustand

Tre

![e8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg](/proxy.php? image = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2Fe8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg

![7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg](/proxy.php? Bild = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2F7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg

Von meinem HD1913-Gerät an Tapatalk gesendet

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Seiko Tortue Pepsi 250 € 9/18 Crafter bleu avec un bracelet bleu foncé État soigné

Tre

![e8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg](/ proxy.php? image = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2Fe8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg

![7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg](/ proxy.php? Image = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2F7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg

Envoyé de mon appareil HD1913 à Tapatalk

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Seiko Turtle Pepsi € 250 9/18 Crafter blauw met een donkerblauwe armband Nette staat

Tre

[e8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg](/ proxy.php? afbeelding = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2Fe8ec2e71b440aaaa1b7d0932d7965ca2.jpg

[7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg](/ proxy.php? Afbeelding = https% 3A% 2F% 2Fuploads.tapatalk-cdn.com% 2F20220307% 2F7d374afbcc1d25afd25385060914ff37.jpg

Verzonden vanaf mijn HD1913-apparaat naar Tapatalk