, eventueel te ruil- Grand Seiko - SBGJ201 Mt. Iwate

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Horlogeforum 2022-03-22 11:53:00 +0000 av **koetsjh**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

HF-Songs,

Unfortunately, hobby-wise I now have to make the choice of content/functionality over form when it comes to readability and enjoyment of details. That’s just the way it is. In the GS-Topic I already explained that because of some eye challenges, an age thing that seems to be a bit more complex for me, and so with three glasses for at least the next few years, I just can’t fully enjoy the famous details of Grand Seikoin general and thisSBGJ201 Mt. Iwate in particular.

I don’t have it very quickly, but it is with a heavy heart that it ends up in the blue part. Especially because I am happy with this watch to have it together with a black GS as a kind of provisional terminal and final boss. A lot, or almost everything I’ve come across as loose detail in many other GS’s, comes together in this watch.

Iconic and used as a flagship by GS in advertisements and on billboards.

It is and remains the most fantastic Grand Seiko:

 • The beautiful Mr. Iwate dial with subtle sunburst
 • The sleek faceted block indices
 • The silver (not white!) date field
 • The subtly upright rehaut with the impossibly super tight triangular indices
 • The polished second hand
 • The GMT complication with a blued GMT pointer as icing on the cake
 • The unparalleled Hi-beat timepiece (timed at +1.6 seconds per day)
 • And last but not least: the 44GS case with 5 piece strap.

I’ll also add a link to an older review.

Fratello Watches - the magazine dedicated to watches – 8 Feb 19

Why I Bought The Grand Seiko SBGJ201 (And Love It)

A long-term review of the Grand Seiko SBGJ201 with high-beat movement. And why the author preferred this one over the Snowflake version.

Est. reading time: 11 minutes

Anyway, before I get emotional, I’ll stop. The point and the beauty is obvious. :slight_smile:

The data:

Brand/Type : Grand Seiko - SBGJ201 Mt. Iwate Movement:automatic movement Caliber 9S86 with GMT indicationPower reserve :55 hoursDiameter :40 mm (excl. crown)Thickness :14 mmLug width:19mmWatertightness :100m Age :January 2020In my possession since:February 2022

I have deliberately taken the photos as mercilessly as possible, but the description of the condition is as follows: Thecase, condition: Excellent/Very good. Hairlines on the polished parts are of course unavoidable after two years of wear.

The bezel, condition good. At 6 o’clock a smudge which is hardly visible when worn, but is present on photos when inspected in unmerciful light.

The sapphire glass with AR coating, condition: New condition Thesteel strap and claspinExcellent. Swipes in the right light. They are the usual/usual desk diving tracks. See the photos for details

Total Condition: Very Good

Accessories:Outer box, box, warranty card, booklets, certificates, extra links, cleaning cloths. Completely complete. Delivery:Collection, personal transfer somewhere halfway if the distance is large. I’m open to anything. Coffee, tea, lemonade for my account. Price: € 4.600I gave this myself so the price is quite fixed. (List price €6,500 if it is still available new and the cheapest on Chrono24 is €4,900). Swap : Cautiously I am open to trade. I do have some wishes/requirements because of the eyes: Not older than 2 years, 40-42mm, min. 100m waterproof and screw-down crown, dark dial (contrast), lume, automatic and preferably on steel or titanium and no divers.

An all-rounder that is easy to read, so for example something like an Omega Aqua Terra or the semi GS-GMT Springdrive sports watches. Some more examples: Longines Spirit 42mm in Titanium, Breitling Navitimer 8 day-date, something from Tudor (the new Reverse Panda Chrono does quite well in terms of contrast, in my experience). Anyway, make suggestions, but I’m quite critical and don’t want to go over the top overnight. An additional payment on my part could be very brief, but I’d rather not.

Finally the pictures:

desk dive lines:

The smudge/scratches on the bezel.

And full in the sun:

1 message - 1 participant

Read full topic

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

HF-låtar,

Tyvärr måste jag nu hobbymässigt göra valet av innehåll/funktionalitet framför form när det kommer till läsbarhet och njutning av detaljer. Det är bara så det är. I GS-Topic har jag redan förklarat att på grund av vissa ögonproblem, en ålderssak som verkar vara lite mer komplex för mig, och så med tre glasögon under åtminstone de närmaste åren, kan jag helt enkelt inte njuta av berömda detaljer om Grand Seikoi allmänhet och dennaSBGJ201 Mt. Iwate i synnerhet.

Jag har det inte så snabbt, men det är med tungt hjärta som det hamnar i den blå delen. Speciellt för att jag är nöjd med den här klockan för att ha den tillsammans med en svart GS som en slags provisorisk terminal och slutlig boss. Mycket, eller nästan allt jag har stött på som lösa detaljer i många andra GS:s, går ihop i denna klocka.

Ikoniskt och används som flaggskepp av GS i annonser och på skyltar.

Det är och förblir den mest fantastiska Grand Seiko:

 • Den vackra Mr. Iwate-urtavla med subtil sunburst
 • De eleganta facetterade blockindexen
 • Det silverfärgade (inte vitt!) datumfältet
 • Den subtilt upprättstående rehaut med de omöjligt supersnäva triangulära indexen
 • Den polerade second handen
 • GMT-komplikationen med en blånad GMT-pekare som grädde på moset
 • Den oöverträffade Hi-beat-klockan (inställd på +1,6 sekunder per dag)
 • Och sist men inte minst: 44GS-väskan med 5-delat band.

Jag lägger även till en länk till en äldre recension.

Fratello Watches - tidningen tillägnad klockor - 8 februari 19

Varför jag köpte Grand Seiko SBGJ201 (och älskar den)

En långtidsgranskning av Grand Seiko SBGJ201 med högslagsrörelse. Och varför författaren föredrog den här framför Snowflake-versionen.

Uppskattad lästid: 11 minuter

Hur som helst, innan jag blir känslomässig slutar jag. Poängen och skönheten är uppenbar. :slight_smile:

Uppgifterna:

Varumärke/Typ : Grand Seiko - SBGJ201 Mt. Iwate Rörelse:automatiskt urverk Caliber 9S86 med GMT-indikationStrömreserv:55 timmarDiameter :40 mm (exkl. krona)Tjocklek:14 mmLuggbredd:19mmVattentäthet:100m Ålder:januari 2020I min ägo sedan:februari 2022

Jag har medvetet tagit bilderna så skoningslöst som möjligt, men beskrivningen av tillståndet är som följer:fodralet, skick: Utmärkt/Mycket bra. Hårlinjer på de polerade delarna är givetvis oundvikliga efter två års slitage.

ramen, skick bra. Klockan 6 en fläck som knappt syns när den bärs, men som finns på bilder när den inspekteras i obarmhärtigt ljus.

Safirglaset med AR-beläggning, skick: Nyskick

stålremmen och spännetiExcellent. Svep i rätt ljus. De är de vanliga/vanliga skrivbordsdykningsspåren. Se bilderna för detaljer

Totalt skick: Mycket bra

Tillbehör:Ytterkartong, kartong, garantikort, häften, certifikat, extra länkar, städdukar. Helt komplett. Leverans:Hämtning, personlig överföring någonstans halvvägs om avståndet är stort. Jag är öppen för vad som helst. Kaffe, te, lemonad för mitt konto. Pris: € 4.600Jag gav detta själv så priset är ganska fast. (Listpris 6 500 € om det fortfarande är tillgängligt nytt och det billigaste på Chrono24 är 4 900 €). Swap : Försiktigt, jag är öppen för handel. Jag har några önskemål/krav på grund av ögonen: Ej äldre än 2 år, 40-42mm, min 100m vattentät och nedskruvad krona, mörk urtavla (kontrast), lume, automatisk och gärna på stål eller titan och inga dykare.

En allrounder som är lätt att läsa, så till exempel något som en Omega Aqua Terra eller semi GS-GMT Springdrive sportklockor. Några fler exempel: Longines Spirit 42mm i titan, Breitling Navitimer 8 day-date, något från Tudor (den nya Reverse Panda Chrono klarar sig ganska bra när det gäller kontrast, enligt min erfarenhet). Kom i alla fall med förslag, men jag är ganska kritisk och vill inte gå utanför nätet över en natt. En ytterligare betalning från min sida kan vara väldigt kort, men jag vill helst inte.

Till sist bilderna:

skrivbordsdykningslinjer:

Fläckar/repor på ramen.

Och fullt i solen:

1 meddelande - 1 deltagare

Läs hela ämnet

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

HF-Lieder,

Hobbymäßig muss ich mich jetzt leider zwischen Inhalt/Funktionalität und Form entscheiden, wenn es um Lesbarkeit und Freude an Details geht. So ist es nun einmal. Im GS-Thema habe ich bereits erklärt, dass ich aufgrund einiger Augenprobleme, einer Alterssache, die für mich etwas komplexer zu sein scheint, und so mit drei Brillen für mindestens die nächsten Jahre, das nicht voll genießen kann berühmte Details von Grand Seikoim Allgemeinen und dieserSBGJ201 Mt. Iwate insbesondere.

Ich habe es nicht so schnell, aber es landet schweren Herzens im blauen Teil. Vor allem, weil ich mit dieser Uhr froh bin, sie zusammen mit einer schwarzen GS als eine Art vorläufigen End- und Endboss zu haben. Vieles oder fast alles, was mir bei vielen anderen GS als lose Details aufgefallen ist, kommt in dieser Uhr zusammen.

Ikonisch und als Flaggschiff von GS in Anzeigen und auf Werbetafeln verwendet.

Es ist und bleibt die fantastischste Grand Seiko:

 • Der schöne Mr. Iwate-Zifferblatt mit dezentem Sonnenschliff
 • Die schlanken facettierten Blockindizes
 • Das silberne (nicht weiße!) Datumsfeld
 • Die subtil aufrechte Rehaut mit den unmöglich super engen dreieckigen Indizes
 • Der polierte Sekundenzeiger
 • Die GMT-Komplikation mit gebläutem GMT-Zeiger als i-Tüpfelchen
 • Die unvergleichliche Hi-Beat-Uhr (auf +1,6 Sekunden pro Tag getaktet)
 • Und last but not least: der 44GS-Koffer mit 5-teiligem Riemen.

Ich werde auch einen Link zu einer älteren Rezension hinzufügen.

Fratello Watches - das Uhrenmagazin – 8. Februar 19

Warum ich die Grand Seiko SBGJ201 gekauft habe (und sie liebe)

Ein Langzeittest der Grand Seiko SBGJ201 mit High-Beat-Uhrwerk. Und warum der Autor diese der Snowflake-Version vorgezogen hat.

Europäische Sommerzeit. Lesezeit: 11 Minuten

Wie auch immer, bevor ich emotional werde, höre ich auf. Der Sinn und die Schönheit liegen auf der Hand. :slight_smile:

Die Daten:

Marke/Typ: Grand Seiko - SBGJ201 Mt. Iwate Uhrwerk:Automatikwerk Kaliber 9S86 mit GMT-AnzeigeGangreserve:55 StundenDurchmesser:40 mm (ohne Krone)Dicke:14 mmStollenbreite:19 mmWasserdichtheit:100m Alter:Januar 2020In meinem Besitz seit:Februar 2022

Ich habe die Fotos bewusst so gnadenlos wie möglich gemacht, aber die Zustandsbeschreibung lautet wie folgt: DerKoffer, Zustand: ausgezeichnet/sehr gut. Haarrisse auf den polierten Teilen sind nach zweijährigem Tragen natürlich unvermeidbar.

Die Lünette, Zustand gut. Bei 6 Uhr ein Fleck, der beim Tragen kaum sichtbar ist, aber bei Betrachtung in unbarmherzigem Licht auf Fotos vorhanden ist.

Das Saphirglas mit AR-Beschichtung, Zustand: Neuzustand DasStahlband und die SchließeinAusgezeichnet. Swipes ins rechte Licht. Es sind die üblichen/üblichen Deskdiving-Tracks. Details siehe Fotos

Gesamtzustand: Sehr gut

Zubehör:Umkarton, Karton, Garantiekarte, Broschüren, Zertifikate, zusätzliche Glieder, Reinigungstücher. Völlig vollständig. Zustellung:Abholung, persönliche Übergabe irgendwo auf halber Strecke bei großer Entfernung. Ich bin offen für alles. Kaffee, Tee, Limonade für meine Rechnung. Preis: € 4.600Ich habe es selbst verschenkt, daher ist der Preis ziemlich fix. (Listenpreis 6.500 €, wenn er neuwertig noch verfügbar ist und der günstigste bei Chrono24 4.900 €). Tausch : Vorsichtig bin ich offen für den Handel. Ich habe einige Wünsche/Anforderungen wegen der Augen: Nicht älter als 2 Jahre, 40-42 mm, min. 100 m wasserdicht und verschraubte Krone, dunkles Zifferblatt (Kontrast), Leuchtmasse, Automatik und vorzugsweise auf Stahl oder Titan und keine Taucher.

Ein Alleskönner, der sich gut ablesen lässt, also zum Beispiel so etwas wie eine Omega Aqua Terra oder die Semi-GS-GMT-Springdrive-Sportuhren. Einige weitere Beispiele: Longines Spirit 42 mm in Titan, Breitling Navitimer 8 Day-Date, etwas von Tudor (der neue Reverse Panda Chrono ist meiner Erfahrung nach ziemlich gut in Bezug auf den Kontrast). Wie auch immer, machen Sie Vorschläge, aber ich bin ziemlich kritisch und möchte nicht über Nacht vom Netz gehen. Eine Nachzahlung meinerseits könnte sehr knapp ausfallen, möchte ich aber lieber nicht.

Endlich die Bilder:

Desk-Tauchlinien:

Der Fleck/Kratzer auf der Lünette.

Und voll in der Sonne:

1 Nachricht - 1 Teilnehmer

Vollständiges Thema lesen

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

Chansons HF,

Malheureusement, côté hobby, je dois maintenant faire le choix du contenu/de la fonctionnalité plutôt que de la forme lorsqu’il s’agit de lisibilité et de plaisir des détails. C’est comme ça. Dans le GS-Topic, j’ai déjà expliqué qu’en raison de certains problèmes oculaires, une question d’âge qui semble être un peu plus complexe pour moi, et donc avec trois verres pour au moins les prochaines années, je ne peux tout simplement pas profiter pleinement de la détails célèbres de Grand Seikoen général et ceSBGJ201 Mt. Iwate notamment.

Je ne l’ai pas très vite, mais c’est le coeur gros qu’il se retrouve dans la partie bleue. Surtout parce que je suis content de cette montre pour l’avoir avec une GS noire comme une sorte de terminal provisoire et de boss final. Beaucoup, ou presque tout ce que j’ai rencontré comme détail lâche dans de nombreuses autres GS, se retrouve dans cette montre.

Emblématique et utilisé comme fleuron par GS dans les publicités et sur les panneaux d’affichage.

Elle est et reste la plus fantastique des Grand Seiko :

 • Le beau M. Cadran Iwate avec subtile sunburst
 • Les index de bloc à facettes élégants
 • Le champ de date argenté (pas blanc !)
 • Le rehaut subtilement droit avec les index triangulaires incroyablement serrés
 • La trotteuse polie
 • La complication GMT avec une aiguille GMT bleuie comme cerise sur le gâteau
 • La montre Hi-beat inégalée (chronométrée à +1,6 seconde par jour)
 • Et le dernier mais non le moindre : le boîtier 44GS avec bracelet 5 pièces.

Je vais également ajouter un lien vers une critique plus ancienne.

Fratello Watches - le magazine dédié aux montres – 8 fév 19

Pourquoi j’ai acheté la Grand Seiko SBGJ201 (et je l’adore)

Un examen à long terme du Grand Seiko SBGJ201 avec un mouvement à haute cadence. Et pourquoi l’auteur a préféré celle-ci à la version Snowflake.

Est. temps de lecture : 11 minutes

Quoi qu’il en soit, avant que je devienne émotif, je vais arrêter. Le point et la beauté sont évidents. :slight_smile:

Les données:

Marque/Type : Grand Seiko - SBGJ201 Mt. Jewate Mouvement :mouvement automatique Calibre 9S86 avec indication GMTRéserve de marche :55 heuresDiamètre :40 mm (hors couronne)Épaisseur :14 mmLargeur des pattes :19 mmEtanchéité :100m Âge :Janvier 2020En ma possession depuis : février 2022

J’ai délibérément pris les photos aussi impitoyablement que possible, mais la description de l’état est la suivante : L’étui, état : Excellent/Très bon. Les déliés sur les parties polies sont bien sûr inévitables après deux ans d’usure.

La lunette, état bon. A 6 heures une tache peu visible au porté mais présente sur les photos lorsqu’elles sont inspectées dans une lumière impitoyable.

Le verre saphir avec revêtement AR, état : État neuf Lebracelet en acier et le fermoirenExcellent. Glisse dans la bonne lumière. Ce sont les pistes de plongée de bureau habituelles / habituelles. Voir les photos pour les détails

État total : Très bon

Accessoires :Boîte extérieure, boîte, carte de garantie, livrets, certificats, maillons supplémentaires, chiffons de nettoyage. Complètement complet. Livraison :Collecte, transfert personnel quelque part à mi-chemin si la distance est grande. Je suis ouvert à tout. Café, thé, limonade pour mon compte. Prix : € 4.600Je l’ai donné moi-même donc le prix est assez fixe. (Prix catalogue 6 500 € s’il est toujours disponible neuf et le moins cher sur Chrono24 est de 4 900 €). Swap : Prudemment je suis ouvert aux échanges. J’ai quelques souhaits/exigences à cause des yeux : Pas plus de 2 ans, 40-42 mm, couronne étanche et vissée d’au moins 100 m, cadran sombre (contraste), lume, automatique et de préférence sur acier ou titane et pas de plongeurs.

Un polyvalent facile à lire, par exemple quelque chose comme une Omega Aqua Terra ou les montres de sport semi-GS-GMT Springdrive. Quelques exemples supplémentaires : Longines Spirit 42 mm en titane, Breitling Navitimer 8 day-date, quelque chose de Tudor (le nouveau Reverse Panda Chrono se débrouille plutôt bien en termes de contraste, d’après mon expérience). Quoi qu’il en soit, faites des suggestions, mais je suis assez critique et je ne veux pas sortir du réseau du jour au lendemain. Un paiement supplémentaire de ma part pourrait être très bref, mais je préfère ne pas le faire.

Enfin les photos :

lignes de plongée de bureau :

Les taches/rayures sur la lunette.

Et plein de soleil :

1 message - 1 participant

Lire le sujet complet

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

HF-Lieden,

Helaas moet ik hobby-wise de keuze nu maken van inhoud/functionaliteit over vorm als het gaat om afleesbaarheid en genieten van details. Het is niet anders.
In het GS-Topic heb ik al uitgelegd dat vanwege wat oog-uitdagingen, een leeftijdsdingetje dat bij mij wat complexer schijnt te moeten verlopen, en dus met drie brillen voor minimaal de komende paar jaar, ik gewoon niet optimaal kan genieten van de fameuze details van Grand Seikoin het algemeen en dezeSBGJ201 Mt. Iwate in het bijzonder.

Ik heb het niet heel snel, maar dit is toch wel met pijn in het hart dat deze in het blauwe deel terecht komt. Zeker omdat ik blij ben met dit horloge om deze samen met een zwarte GS als een soort voorlopig eindstation en eindbaas in bezit te hebben. Veel, of bijna alles wat ik in veel andere GS-sen als los detail tegenkwam, komt in dit horloge bij elkaar.

Iconisch en door GS als vlaggenschip gebruikt in advertenties en op billboards.

Het is en blijft de meest fantastische Grand Seiko:

 • De prachtige Mr. Iwate wijzerplaat met subtiele sunburst
 • De strakke gefaceteerde blok indices
 • Het zilveren (geen wit!) datumveld
 • De subtiel opstaande rehaut met de onmogelijk super strakke driehoekige indices
 • De gepolijste secondewijzer
 • De GMT complicatie met als kers op de taart een geblauwde GMT wijzer
 • Het ongeëvenaarde Hi-beat uurwerk (getimed op +1,6 seconden per etmaal)
 • En last but not least: de 44GS kast met 5 piece band.

Ik wijd er ook nog maar een link naar een oudere review aan.

Fratello Watches - the magazine dedicated to watches – 8 Feb 19

!

Why I Bought The Grand Seiko SBGJ201 (And Love It)

A long-term review of the Grand Seiko SBGJ201 with high-beat movement. And why the author preferred this one over the Snowflake version.

Est. reading time: 11 minutes

Maar goed, voordat ik emotioneel wordt, zal ik maar stoppen. Het punt en de schoonheid is duidelijk. :slight_smile:

De gegevens:

Merk/type : Grand Seiko - SBGJ201 Mt. Iwate Uurwerk :automatisch uur werk Caliber 9S86 met GMT aanduiding Gangreserve :55 uur Diameter :40 mm (excl. kroon) Dikte :14 mm Lugbreedte:19mm Waterdichtheid :100m Leeftijd :Januari 2020 In mijn bezit sinds:februari 2022

De foto’s heb ik bewust zo ongenadig mogelijk genomen, maar de beschrijving van de conditie is als volgt:
Dekast, conditie :Uitstekend/Zeer goed. Uiteraard zijn haarlijntjes op de gepolijste delen na twee jaar draagtijd niet te voorkomen.

De bezel, conditiegoed. Op 6 uur een veegje wat bij dragen nagenoeg niet echt zichtbaar is, maar bij inspectie in ongenadig licht op foto’s aanwezig is.

Het saffierglas met AR-coating, conditie:Nieuwstaat Destalen band en sluitinginUitstekend. Veegjes bij het juiste licht. Het zijn de gewone/gebruikelijke deskdive sporen. Zie de foto’s voor details

Totale conditie: Zeer goed

Toebehoren :Omdoos, doos, garantiebewijs, boekjes, certificaten, extra schakels, poetsdoekjes. Geheel compleet. Levering :Afhalen, persoonlijke overdracht ergens halverwege indien de afstand groot is. Ik sta overal voor open. Koffie, thee, limonade voor mijn rekening. Prijs: € 4.600Dit heb ik er zelf ook voor gegeven dus de prijs is nogal vast. (Listprijs € 6.500,00 als hij nog nieuw te krijgen is en de goedkoopste op Chrono24 staat op € 4.900,–). Ruil : Voorzichtig sta ik wel open voor ruil. Ik heb dan wel wat wensen/eisen vanwege de oogjes:
Niet ouder dan 2 jaar, 40-42mm, min. 100m waterdicht en schroefkroon, donkere wijzerplaat (contrast), lume, automaat en bij voorkeur op staal of titanium en geen duikers.

Een all-rounder die goed afleesbaar is dus met als voorbeeld zoiets als een Omega Aqua Terra of de semi GS-GMT Springdrive sporthorloges. Nog wat voorbeelden: Longines Spirit 42mm in Titanium, Breitling Navitimer 8 day-date, iets van Tudor (de nieuwe Reverse Panda Chrono doet het qua contrast best goed, heb ik ervaren). Enfin doe maar voorstellen, maar ik ben best kritisch en wil niet over één nacht ijs gaan. Bijbetaling van mijn kant zou heel summier kunnen zijn, maar liever niet.

Als laatste de foto’s:

Deskdivelijntjes:

Het veegje/krasjes op de bezel.

En vol in de zon:

1 bericht - 1 deelnemer

Volledige topic lezen