Seiko SLA033 limited edition Uemura / Captain Willard

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Horlogeforum 2022-03-17 19:28:00 +0000 av **amusicar**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

For sale:

Make and model: TK: Seiko SLA033 limited edition Uemura / Captain Willard Diameter: 45mm (but see comments in text on why it wears much smaller) Age: March 2021 Date it came into my possession (month/year): April 2021 Invoice and/or certificate: warranty card present, booklets, all complete Original box and/or any accessories: original outer and inner box Shipping costs or collection: can do both, send at buyer’s risk Condition (scratches, functioning, etc): I would say: perfect except for 1 tap after 2 hours Movement type and caliber: 8L35 (based on the Grand Seiko 9S55) Asking price: 3,250 euros

For sale is the limited edition SLA033 edition of the Seiko Uemura / Captain Willard. Beautiful photos and the full story of the nicknames can be found here:

Monochrome Watches – 23 Apr 19

Review - Seiko 1970 Diver’s Re-Creation SLA033 (Specs & Price)

The new Seiko SLA033 has been one of the most anticipated and talked about watches of Baselworld 2019, up there with the Tudor Black Bay P01. It is undeniable that Seiko has more memorable diverse per square meter – and price segment – ​​than any other…

Est. reading time: 5 minutes

I think this is an iconic watch, which is why I bought it. The 45mm seems big, but that’s just the cushion case. The black bezel inlay is what defines the perceived size, which is only 38mm. And the lug2lug is only 45mm, so the watch fits much better on smaller wrists than you might think based on the 45mm case size.

Of all the Uemura / Captain Willard versions, this is without a doubt the most beautiful. It is also the most expensive, but who wants to be beautiful… What does all this beauty express itself in?

 • the 8L35 movement that runs very tight, about +/- 5 seconds per day in this example
 • the great clicking 120 clicks bezel with zaratsu polished edge
 • the dial with superimposed indices
 • the imposed date window
 • no prospex logo! but the classic dial of the original
 • the super-sleek transition from the brushed top to the polished side
 • the perfectly brushed back with those tight transitions again
 • the LOCK marked crown *and it’s limited
 • this one still has the blue sticker on the back
 • the rubber band is unworn
 • maybe I’m missing something, there is an infinite amount of information available online

Of course you can also buy one of the current non-limited versions, and then keep a lot of money in your back pocket. But then you don’t have SLA033. And it is precisely this one that Ten2Two also thinks (I will not tag him, that is probably not allowed in an advertisement) that this is THE most beautiful Seiko diver. And I agree with him.

Two disclaimers:

 • there is a little tick at 2 o’clock, I tried to add a picture of it
 • I think the jeweler accidentally switched the real accompanying box, it is the original outer box with the SLA033 sticker on it, everything is complete as it should be, only on the inside of the lid is prospex, while that is not included this watch belongs
 • to compensate for this you get a gigantic yellow prospex bath towel:slight_smile:

Following are some recent photos of the actual object. If you are interested, click on my username at the top left and send me a message. Responding in response to this advertisement is unfortunately not allowed (and I am only allowed to respond, change the text or title myself every other day).

1 message - 1 participant

Read full topic

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Till salu:

Märke och modell: TK: Seiko SLA033 limited edition Uemura / Captain Willard Diameter: 45mm (men se kommentarer i texten om varför den bärs mycket mindre) Ålder: mars 2021 Datum då den kom i min ägo (månad/år): april 2021 Faktura och/eller intyg: garantikort närvarande, häften, allt komplett Originalkartong och/eller eventuella tillbehör: original ytter- och innerkartong Fraktkostnader eller hämtning: kan göra båda, skicka på köparens risk Skick (repor, funktion, etc): Jag skulle säga: perfekt förutom 1 tryck efter 2 timmar Rörelsetyp och kaliber: 8L35 (baserad på Grand Seiko 9S55) Utropspris: 3 250 euro

Till salu är den begränsade upplagan av SLA033-utgåvan av Seiko Uemura / Captain Willard. Vackra bilder och hela historien om smeknamnen finns här:

Monochrome Watches – 23 april 19

Recension - Seiko 1970 Diver’s Re-Creation SLA033 (specifikationer och pris)

Den nya Seiko SLA033 har varit en av de mest efterlängtade och omtalade klockorna från Baselworld 2019, där uppe med Tudor Black Bay P01. Det är obestridligt att Seiko har mer minnesvärda olika per kvadratmeter – och prissegment – ​​än någon annan…

Uppskattad lästid: 5 minuter

Jag tycker att det här är en ikonisk klocka, det är därför jag köpte den. 45 mm verkar stora, men det är bara kuddfodralet. Den svarta infattningen är vad som definierar den upplevda storleken, som bara är 38 mm. Och lug2lug är bara 45 mm, så klockan passar mycket bättre på mindre handleder än man kan tro baserat på 45 mm fodralstorlek.

Av alla Uemura/Captain Willard-versionerna är detta utan tvekan den vackraste. Det är också det dyraste, men vem vill vara vacker… Vad uttrycker sig all denna skönhet i?

 • 8L35-rörelsen som går väldigt tight, ca +/- 5 sekunder per dag i det här exemplet
 • den fantastiska 120 klick-ramen med zaratsu-polerad kant
 • urtavlan med överlagrade index
 • det pålagda datumfönstret
 • ingen prospex logotyp! men originalets klassiska urtavla
 • den supersnygga övergången från den borstade toppen till den polerade sidan
 • den perfekt borstade ryggen med de där snäva övergångarna igen
 • kronan märkt med LÅS *och det är begränsat
 • den här har fortfarande den blå klistermärken på baksidan
 • gummibandet är oanvänt
 • jag kanske missar något, det finns en oändlig mängd information tillgänglig online

Naturligtvis kan du också köpa en av de nuvarande icke-begränsade versionerna, och sedan ha en massa pengar i bakfickan. Men då har du ingen SLA033. Och det är just den här som Ten2Two också tycker (jag kommer inte tagga honom, det är nog inte tillåtet i en annons) att det här är DEN vackraste Seiko-dykaren. Och jag håller med honom.

Två ansvarsfriskrivningar:

 • det är en liten bock vid 2-tiden, jag försökte lägga till en bild på den
 • Jag tror att juveleraren av misstag bytte den riktiga medföljande lådan, det är den ursprungliga yttre lådan med SLA033-dekalen på, allt är komplett som det ska, bara på insidan av locket är prospex, medan det inte ingår denna klocka tillhör
 • för att kompensera för detta får du en gigantisk gul prospex badhandduk:slight_smile:

Nedan följer några nya bilder av det faktiska objektet. Om du är intresserad, klicka på mitt användarnamn uppe till vänster och skicka ett meddelande till mig. Att svara som svar på denna annons är tyvärr inte tillåtet (och jag får bara svara, ändra text eller rubrik själv varannan dag).

1 meddelande - 1 deltagare

Läs hela ämnet

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Zu verkaufen:

Marke und Modell: TK: Seiko SLA033 Limited Edition Uemura / Captain Willard Durchmesser: 45 mm (aber siehe Kommentare im Text, warum es sich viel kleiner trägt) Alter: März 2021 Datum der Inbesitznahme (Monat/Jahr): April 2021 Rechnung und/oder Bescheinigung: Garantiekarte vorhanden, Broschüren, alles vollständig Originalverpackung und/oder Zubehör: Original-Außen- und Innenverpackung Versandkosten oder Abholung: beides möglich, Versand auf Risiko des Käufers Zustand (Kratzer, Funktion, etc): Ich würde sagen: Perfekt bis auf 1 Klopfen nach 2 Stunden Uhrwerktyp und Kaliber: 8L35 (basierend auf dem Grand Seiko 9S55) Preisvorstellung: 3.250 Euro

Zum Verkauf steht die limitierte Edition SLA033 der Seiko Uemura / Captain Willard. Schöne Fotos und die ganze Geschichte der Spitznamen findet ihr hier:

Monochrome Uhren – 23. April 19

Rezension - Seiko 1970 Diver’s Re-Creation SLA033 (Spezifikationen & Preis)

Die neue Seiko SLA033 war neben der Tudor Black Bay P01 eine der am meisten erwarteten und am meisten diskutierten Uhren der Baselworld 2019. Es ist unbestreitbar, dass Seiko mehr einprägsame Vielfalt pro Quadratmeter – und Preissegment – ​​hat als jede andere…

Europäische Sommerzeit. Lesezeit: 5 Minuten

Ich denke, dies ist eine ikonische Uhr, weshalb ich sie gekauft habe. Die 45 mm scheinen groß zu sein, aber das ist nur der Kissenbezug. Die schwarze Lünetteneinlage definiert die wahrgenommene Größe, die nur 38 mm beträgt. Und die Lug2lug ist nur 45 mm lang, sodass die Uhr viel besser an schmaleren Handgelenken passt, als Sie aufgrund der Gehäusegröße von 45 mm vielleicht denken.

Von allen Versionen von Uemura / Captain Willard ist dies ohne Zweifel die schönste. Es ist auch das teuerste, aber wer will schon schön sein… Worin drückt sich all diese Schönheit aus?

 • das Uhrwerk 8L35, das sehr knapp läuft, in diesem Beispiel etwa +/- 5 Sekunden pro Tag
 • die großartige Lünette mit 120 Klicks und Zaratsu-poliertem Rand
 • das Zifferblatt mit aufgesetzten Indizes
 • das auferlegte Datumsfenster
 • kein prospex-Logo! sondern das klassische Zifferblatt des Originals
 • der superglatte Übergang von der gebürsteten Oberseite zur polierten Seite
 • Der perfekt gebürstete Rücken mit diesen engen Übergängen wieder
 • die mit LOCK markierte Krone *und es ist begrenzt
 • dieser hat noch den blauen Aufkleber auf der Rückseite
 • Das Gummiband ist ungetragen
 • Vielleicht übersehe ich etwas, es gibt unendlich viele Informationen online

Natürlich kannst du auch eine der aktuellen unlimitierten Versionen kaufen und dann ordentlich Geld in der Hosentasche behalten. Aber dann haben Sie keinen SLA033. Und genau diesen findet Ten2Two auch (den werde ich nicht markieren, das ist in einer Werbung wohl nicht erlaubt), dass dies DER schönste Seiko-Taucher ist. Und ich stimme ihm zu.

Zwei Haftungsausschlüsse:

 • Es gibt einen kleinen Haken um 2 Uhr, ich habe versucht, ein Bild davon hinzuzufügen
 • Ich denke, der Juwelier hat versehentlich die echte Begleitbox vertauscht, es ist die Original-Außenbox mit dem SLA033-Aufkleber darauf, alles ist vollständig, wie es sein sollte, nur auf der Innenseite des Deckels ist Prospex, während das bei dieser Uhr nicht enthalten ist gehört
 • Als Ausgleich erhalten Sie ein riesiges gelbes Prospex-Badetuch:slight_smile:

Es folgen einige aktuelle Fotos des tatsächlichen Objekts. Wenn Sie interessiert sind, klicken Sie oben links auf meinen Benutzernamen und senden Sie mir eine Nachricht. Es ist leider nicht erlaubt, auf diese Anzeige zu antworten (und ich darf nur jeden zweiten Tag selbst antworten, den Text oder den Titel ändern).

1 Nachricht - 1 Teilnehmer

Vollständiges Thema lesen

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

À vendre:

Marque et modèle : TK : Seiko SLA033 édition limitée Uemura / Captain Willard Diamètre : 45 mm (mais voir les commentaires dans le texte sur la raison pour laquelle il porte beaucoup plus petit) Âge : mars 2021 Date d’entrée en ma possession (mois/année) : avril 2021 Facture et/ou certificat : carte de garantie présente, livrets, le tout complet Boîte d’origine et/ou accessoires éventuels : boîte extérieure et intérieure d’origine Frais d’expédition ou de collecte : peut faire les deux, envoi aux risques et périls de l’acheteur Etat (rayures, fonctionnement, etc.) : je dirais : parfait sauf 1 coup au bout de 2 heures Type de mouvement et calibre : 8L35 (basé sur le Grand Seiko 9S55) Prix ​​demandé : 3 250 euros

A vendre est l’édition limitée SLA033 de la Seiko Uemura / Captain Willard. De belles photos et l’histoire complète des surnoms peuvent être trouvées ici:

Montres monochromes - 23 avril 19

Review - Seiko 1970 Diver’s Re-Creation SLA033 (Spécifications & Prix)

La nouvelle Seiko SLA033 a été l’une des montres les plus attendues et les plus discutées de Baselworld 2019, là-haut avec la Tudor Black Bay P01. Il est indéniable que Seiko a plus de diversité mémorable par mètre carré - et segment de prix - ​​que tout autre…

Est. temps de lecture : 5 minutes

Je pense que c’est une montre emblématique, c’est pourquoi je l’ai achetée. Le 45 mm semble grand, mais ce n’est que le boîtier du coussin. L’incrustation de la lunette noire est ce qui définit la taille perçue, qui n’est que de 38 mm. Et le lug2lug ne mesure que 45 mm, de sorte que la montre s’adapte beaucoup mieux aux poignets plus petits que vous ne le pensez sur la base de la taille du boîtier de 45 mm.

De toutes les versions Uemura / Captain Willard, c’est sans aucun doute la plus belle. C’est aussi le plus cher, mais qui veut être beau… En quoi s’exprime toute cette beauté ?

 • le mouvement 8L35 qui tourne très serré, environ +/- 5 secondes par jour dans cet exemple
 • la superbe lunette à 120 clics avec bord poli zaratsu
 • le cadran aux index superposés
 • la fenêtre de date imposée
 • pas de logo prospex ! mais le cadran classique de l’original
 • la transition super élégante du dessus brossé au côté poli
 • le dos parfaitement brossé avec ces transitions serrées à nouveau
 • la couronne marquée LOCK *et c’est limité
 • celui-ci a encore l’autocollant bleu au dos
 • l’élastique n’est pas porté
 • peut-être qu’il me manque quelque chose, il y a une quantité infinie d’informations disponibles en ligne

Bien sûr, vous pouvez également acheter l’une des versions non limitées actuelles, puis garder beaucoup d’argent dans votre poche arrière. Mais alors vous n’avez pas de SLA033. Et c’est justement celle-ci que Ten2Two pense aussi (je ne le taguerai pas, ce n’est probablement pas autorisé dans une publicité) qu’il s’agit de LA plus belle plongeuse Seiko. Et je suis d’accord avec lui.

Deux clauses de non-responsabilité :

 • il y a un petit tic à 2h, j’ai essayé d’en ajouter une photo
 • Je pense que le bijoutier a accidentellement changé la vraie boîte d’accompagnement, c’est la boîte extérieure d’origine avec l’autocollant SLA033 dessus, tout est complet comme il se doit, seul l’intérieur du couvercle est prospex, alors que cela n’est pas inclus cette montre fait parti
 • pour compenser cela, vous obtenez une gigantesque serviette de bain en prospex jaune :slight_smile:

Voici quelques photos récentes de l’objet réel. Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom d’utilisateur en haut à gauche et envoyez-moi un message. Répondre en réponse à cette annonce n’est malheureusement pas autorisé (et je ne suis autorisé à répondre, modifier le texte ou le titre moi-même que tous les deux jours).

1 message - 1 participant

Lire le sujet complet

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Te koop:

Merk en model: TK: Seiko SLA033 limited edition Uemura / Captain Willard
Diameter: 45mm (maar zie de opmerkingen in de tekst over waarom hij veel kleiner draagt)
Leeftijd: maart 2021
Datum waarop het in mijn bezit is gekomen(maand/jaar): april 2021
Factuur en/of certificaat: garantiekaartje aanwezig, boekjes, helemaal compleet
Originele doos en/of eventuele accessoires: originele buiten- en binnendoos
Verzendkosten of afgehaald: kan beide, verzenden voor risico koper
Conditie (krassen, werking etc): ik zou zeggen: perfect op 1 tikje op 2 uur na
Soort uurwerk en kaliber: 8L35 (gebaseerd op de Grand Seiko 9S55)
Vraagprijs: 3.250 euro

Te koop is de limited edition SLA033 uitgave van de Seiko Uemura / Captain Willard. Prachtige foto’s en het hele verhaal van de bijnamen is hier te vinden:

Monochrome Watches – 23 Apr 19

!

Review - Seiko 1970 Diver’s Re-Creation SLA033 (Specs & Price)

The new Seiko SLA033 has been one of the most anticipated and talked about watches of Baselworld 2019, up there with the Tudor Black Bay P01. It is undeniable that Seiko has more memorable divers per square metre – and price segment – than any other…

Est. reading time: 5 minutes

Ik vind dit een iconisch horloge, en dat is ook de reden dat ik het gekocht heb. De 45mm lijkt groot, maar dat is slechts de cushion case. De zwarte bezel inlay is wat de ervaren grootte bepaalt, en die is slechts 38mm. En de lug2lug is ook slechtts 45mm, dus het horloge valt veel beter om kleinere polsen dan je op basis van de 45mm case size zou denken.

Van alle Uemura / Captain Willard versies is dit zonder meer de mooiste. Het is ook de duurste, maar wie mooi wil zijn… Waar uit zich dit mooie dan allemaal in?

 • het 8L35 uurwerk dat heel strak loopt, iets van +/-5sec per dag in dit exemplaar
 • de geweldig klikkende 120 clicks bezel met zaratsu gepolijste rand
 • de wijzerplaat met opgelegde indices
 • het opgelegde datumvenster
 • geen prospex logo! maar de klassieke wijzerplaat van het origineel
 • de superstrakke overgang van de geborstelde bovenkant naar de gepolijste zijkant
 • de perfect geborstelde achterkant met ook weer die strakke overgangen
 • de met LOCK gemerkte kroon
 • en hij is limited
 • deze heeft de blauwe sticker nog op de achterkant
 • de rubberband is ongedragen
 • misschien mis ik iets, er is online oneindig veel info beschikbaar

Natuurlijk kun je ook een van de huidige non limited versies kopen, en dan houd je dik geld in je achterzak. Maar ja, dan heb je geen SLA033. En juist van deze vindt ook Ten2Two (ik zal hem niet taggen, dat mag vast niet in een advertentie) dat dit DE mooiste Seiko duiker is. En dat ben ik met hem eens.

Twee disclaimers:

 • er zit een klein tikje op 2 uur, ik heb geprobeerd er een foto van bij te voegen
 • ik denk dat de juwelier per ongeluk het echte bijbehorende doosje eens verwisseld heeft, het is wel de originele buitendoos met de SLA033 sticker erop, alles is compleet zoals het moet zijn, alleen aan de binnenkant van het deksel staat prospex, terwijl dat niet bij dit horloge hoort
 • om hiervoor te compenseren krijg je er een gigantisch geel prospex badlaken bij :slight_smile:

Hierna volgt een aantal recente foto’s van het daadwerkelijke object. Indien u interesse heeft, klik dan linksboven op mijn gebruikersnaam en stuur mij een bericht. Reageren als antwoord op deze advertentie is helaas niet toegestaan (en reageren, de tekst of titel wijzigen mag ik zelf ook slechts om de andere dag).

1 bericht - 1 deelnemer

Volledige topic lezen