Vends montre restaurée 'Citizen' de 1976

  • Featured image

Postad på Forum A Montres 2021-08-24 18:24:00 +0000 av **lhom125**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Description Complete restoration of a 1976 “Citizen” wristwatch. Caliber 1802 Case diameter: 36.5 mm Change of broken parts: A new glass, two new bars and a new design bracelet, made to order. An invoice will be established and also a guarantee of 3 months. Price without discussing: 100 € non-negotiable For sending, refer to the other sale

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Beskrivning Komplett restaurering av ett “Citizen” armbandsur 1976. Kaliber 1802 Diameter av fodral: 36,5 mm Byte av trasiga delar: Ett nytt glas, två nya stänger och ett nytt designarmband, tillverkat på beställning. En faktura kommer att upprättas och även en garanti på 3 månader. Pris utan att diskutera: 100 € ej förhandlingsbart För sändning, se den andra försäljningen