TAG HEUER MONACO bleue SMQ

  • Featured image

Postad på Forum A Montres 2021-08-16 11:58:00 +0000 av **jbpoincot**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

Separates me from this very beautiful blue Monaco SMQ TbE Box, papers 3400E

Personal delivery only in public place, payment in cash (with withdrawal ticket from the distributor) On axis Strasbourg Nancy Not seriously refrain Additional photos on request! Ande Thanks to FAM for the space First contacts via MP Thank you JB

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Skiljer mig från denna mycket vackra blå Monaco SMQ TbE Låda, papper 3400E

Personlig leverans endast på offentlig plats, kontant betalning (med uttagsbiljett från distributören) På axeln Strasbourg Nancy Inte allvarligt avstå Ytterligare bilder på begäran! Ande Tack till FAM för utrymmet Första kontakterna via MP Tack J B