Casio PRO TREK PRW-1200, modul 3043. ABC, Solar, Wave Ceptor.

  • Featured image

Postad på Chronomag 2021-01-14 16:09:00 +0000 av **???**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

**Here I offer Casio PRO TREK PRW-1200 (the whole designation of this version is PRW-1200-1V) with module 3043.Compass, barometer, altimeter, thermometer, radio control and solar battery, more detailed description of other functions I will send on request.Normal, rather lighter traces of use, on request I can send more detailed pictures. New original tape. At present, they are no longer available, in this version they cost CZK 8,000. Price 3200, - CZK.**

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

**Här erbjuder jag Casio PRO TREK PRW-1200 (hela beteckningen för denna version är PRW-1200-1V) med modul 3043.Kompass, barometer, höjdmätare, termometer, radiostyrning och solbatteri, mer detaljerad beskrivning av andra funktioner som jag skickar på begäran.Normala, ganska lättare spår av användning, på begäran kan jag skicka mer detaljerade bilder. Nytt originalband. För närvarande är de inte längre tillgängliga, i den här versionen kostar de 8 000 CZK. Pris 3200, - CZK.**