Casio WVA-470DE, modul 5053. Solární Wave Ceptor.

  • Featured image

Postad på Chronomag 2020-11-22 20:31:00 +0000 av **???**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

**Here I offer Casio WVA-470DE (the whole designation of this version isWVA-470DE-2A) with module 5053.Radio control and solar battery, I will send a more detailed description of other functions toVery good to excellent condition, a few small scratches and abrasions, I can send more detailed pictures on request. Here: https://zlatnictvigajdovi.cz/hodinky/3868-wva-470de-2a-casio-wave-ceptor.html **It is possible to buy a new one for 4690 CZK. Price 2000, - CZK.**

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

**Här erbjuder jag Casio WVA-470DE (hela beteckningen för denna version ärWVA-470DE-2A) med modul 5053.Radiostyrning och solbatteri, jag skickar en mer detaljerad beskrivning av andra funktioner tillMycket bra till utmärkt skick, några små repor och nötningar, jag kan skicka mer detaljerade bilder på begäran. Här: https://zlatnictvigajdovi.cz/hodinky/3868-wva-470de-2a-casio-wave-ceptor.html **Det är möjligt att köpa en ny för 4690 CZK. Pris 2000, - CZK.**